News

Kerstpakketten 2018

05-01-2019
In 2018 hebben 35 medewerkers van Transfer Solutions hun kerstpakket geschonken aan Havonos, die een computerlokaal inricht voor beroepsonderweijs in Sri Lanka.