Naaimachines voor doven en blinden instituut

Bij haar promotie schonk Dr Maartje Hilte naaimachines aan het dove- en blindeninstituut. Het is sinds 2012 in gebruik, er worden door de dove naaisters tassen gemaakt en onder meer schooluniformen.