In maart 2021 de werknemers zamelden bonussen in tot 32.000 euro. Hierdoor konden 17 stichtingen een extra steun in de rug krijgen.