Stichting Transfair is een non-profitorganisatie die kansarme groepen of individuen wil versterken door middel van ontwikkelingssamenwerking, vooral op het gebied van ICT-onderwijs. De stichting is in 2007 opgericht door Agnes Snellers en Gerard Hilte, de oprichters van Transfer Solutions.

Vanuit Transfer Solutions vinden we het belangrijk om ons te committeren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij geloven dat toegang tot educatie een krachtig middel is voor het creëren van een meer gelijke samenleving. We willen niet alleen onze eigen medewerkers in staat stellen om zich te ontwikkelen, maar ook jong en oud wereldwijd de vaardigheden en kansen bieden om te leren en te groeien. Zodat zij de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken en een betere toekomst voor zichzelf en hun gemeenschappen kunnen opbouwen.

Dit realiseren wij door vanuit Transfer Solutions jaarlijks € 70.000 te schenken aan Stichting Transfair. Daarnaast zijn onze medewerkers nauw betrokken bij de initiatieven die worden gefinancierd. Ze kunnen niet alleen goede doelen aandragen, maar leveren ook een jaarlijkse bijdrage door (een gedeelte van) hun bruto eindejaarsbonus te doneren. Ook onze business friends dragen een steentje bij in de steun voor Stichting Transfair.

Wij vinden dat iedereen de kans verdient om zijn volledige potentieel te bereiken en we zijn er trots op om deel uit te maken van deze missie.

Doelstellingen

Het verlenen van ondersteuning van kansarme groepen of individuen waarbij educatie in het geding is

Het ondersteunen van projecten die ten doel hebben ICT-onderwijs in algemene zin op een hoger plan te brengen

Voorts al hetgeen met een en ander zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords

Bestuur

Agnes Snellers

Agnes Snellers

Penningmeester
Gerard Hilte

Gerard Hilte

Vice-voorzitter
Laura van Schaijk

Laura van Schaijk

Voorzitter
Hans Hol

Hans Hol

Bestuurslid

Financieel

Jaarverslagen

ANBI

Stichting TransFair heeft een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De stichting heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden binnen de Stichting Transfair vinden plaats op basis van vrijwilligheid en zijn onbezoldigd, Er kan ook niets gedeclareerd worden aan reiskosten en de bestuursleden mogen niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is.
Lees hier aan welke voorwaarden een ANBI moet voldoen. RSIN: 818272314

De activiteiten van de Stichting bestaan uit het beheren van het vermogen ten einde projecten en stichtingen te ondersteunen die voldoen aan de doelstelling van Stichting Transfair.

In 2017 en 2018 zijn dezelfde stichtingen ondersteund uit de Transfer bonusactie als in 2016

Ook wordt jaarlijks de Transfair Academic award uitgereikt aan studenten uit Indonesië die deel kunnen nemen aan de Utrechtse Summerschool. Ook in 2019 zal deze award uitgereikt worden.

In 2018 zijn ook nieuwe projecten aanvragen gehonoreerd, zoals ondersteuning van Koffieboeren op Flores.

Onze sponsoren

Transfer Solutions

Arval

Hilte-Pass BV

Snellers BV