Voor de Indonesissche bevolking werd een boekje en poster gemaakt om Corona uit te leggen, wij zorgen voor verspreiding.