In 2018 hebben 35 medewerkers van Transfer Solutions hun kerstpakket geschonken aan Havonos, die een computerlokaal inricht voor beroepsonderweijs in Sri Lanka.