Malaria Free Sumba

In samenwerking met Stichting TransFair Indonesia en lokale organisaties heeft Stichting Transfair de missie op zich genomen om Sumba malariavrij te maken. Op hun eigen wijze brengt ieder van deze stichtingen kennis, ervaring, specialismen, gebouwen en overige middelen. Inmiddels sloegen de volgende stichtingen de handen in een:

Ook de World Health Organisation heeft hulp geboden en 180.000 klamboes ter beschikking gesteld. Unicef, dat zelf niet op Sumba actief is, heeft Stichting TransFair Indonesia gevraagd om te helpen bij de distributie. Inmiddels is er een team van 5 vaste medewerkers van Stichting Transfair Indonesia op dit project actief onder leiding van Ronny Malelak. Er worden 95 lokale vrijwilligers opgeleid tot malariadeskundige onder leiding van dokter Monique van der Sande, die sinds oktober 2013 namens ons op Sumba actief is. Er zijn inmiddels toezeggingen van andere fondsen voor het leveren van Klamboes, malariatesten en medicijnen. Sumba is een arm eiland waar weinig hulporganisaties actief zijn. Malaria is hier een groot risico en door gebrek aan onderwijs weet de lokale bevolking niet hoe zij infectie kunnen voorkomen of wat de oorzaak is van de ziekte. Wij willen hier verandering in brengen. Sinds wij op Sumba actief zijn met dit project is het aantal malaria sterfgevallen met 40% gedaald!

Projectinformatie